Doustne środki antykoncepcyjne zawierające estrogen i progestogen mają zarówno właściwości rakotwórcze, jak i właściwości zapobiegające rakowi. W związku z tym, że doustne środki antykoncepcyjne stosuje się u osób zdrowych, każda decyzja o zastosowaniu tych leków powinna opierać się na kompleksowej ocenie profilu ryzyka indywidualnego pacjenta. Stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych wiąże się z niewielkim wzrostem ryzyka zachorowania na raka piersi, szyjki macicy i wątroby; przyjmowanie tych leków chroni jednak również przed rakiem błony śluzowej trzonu macicy i jajników. W związku z tym z punktu widzenia możliwości zachorowania na raka nie można sformułować żadnego jasnego zalecenia.