Rodzaj leku

Miejsca powstawania guza (lub rodzaje nowotworów),
w odniesieniu do których zgromadzono wystarczające dowody potwierdzające rakotwórczość u ludzi

Miejsca, w których ryzyko zachorowania na raka jest ograniczone

Terapia menopauzalna z zastosowaniem samych estrogenów

Błona śluzowa macicy, jajnik
Niewystarczające dowody: piersi

 

Skojarzona terapia estrogenowo-progestogenowa

Błona śluzowa macicy (ryzyko zmniejsza się wraz z liczbą dni/miesięcy od przyjęcia progesteronu), piersi

 

Doustne skojarzone środki antykoncepcyjne estrogenowo-progestogenowe

Piersi, szyjka macicy, wątroba

Błona śluzowa macicy, jajnik

Tamoksyfen

Błona śluzowa macicy

Piersi

Źródło: Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem