Chemoprewencji (stosowania leków w celu zapobiegania rakowi) nie można zalecić całej populacji zdrowych osób.

Każdą chemoprewencję należy rozpocząć po uprzedniej konsultacji z lekarzem, który może nadzorować leczenie. Stanowczo odradza się samoleczenie aspiryną lub innymi potencjalnymi lekami chemoprewencyjnymi, ponieważ ich stosowanie może wiązać się z poważnymi niepożądanymi skutkami, a nawet śmiercią.

Chociaż wykazano profilaktyczne działanie aspiryny w zapobieganiu rakowi jelita grubego, wskazania są ograniczone. Terapia aspiryną, nawet przyjmowaną w małych dawkach, może wiązać się z poważnymi, niepożądanymi skutkami, w tym z krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego i (rzadziej) z udarem krwotocznym mózgu. Ponadto nie ustalono najlepszej dawki aspiryny i najbardziej odpowiedniego czasu trwania terapii aspiryną w ramach chemoprewencji. Dopóki te kwestie nie zostaną rozwiązane, chemoprewencyjne zastosowanie aspiryny i innych NLPZ należy ograniczyć do pacjentów, u których występuje wysokie ryzyko raka jelita grubego, w tym do osób z tendencjami dziedzicznymi i być może pacjentów, u których wcześniej wystąpiły gruczolaki lub rak jelita grubego.