• Secundaire tabaksrook bevat carcinogenen die vrijkomen in de lucht door de verbranding van de tabak.
  • Niet-rokers die aan secundaire tabaksrook worden blootgesteld, ademen vergelijkbare chemische stoffen en carcinogenen in en breken deze op dezelfde manier af als actieve rokers. Voorbeelden van deze chemische stoffen zijn carcinogenen zoals tabaksspecifieke nitrosaminen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's).
  • In studies met niet-rokers is vastgesteld dat zij die secundaire tabaksrook inademen op het werk en/of thuis, in de regel dubbel zoveel gevaar lopen om longkanker te ontwikkelen dan niet-rokers die geen secundaire tabaksrook inademen.