• Rookvrije woningen verkleinen de blootstelling van volwassenen en kinderen aan secundaire tabaksrook.
  • Rookvrije woningen beschermen volwassenen en kinderen die bijzonder gevoelig zijn voor secundaire tabaksrook, bv. astmalijders (of volwassen hartlijders of volwassenen met chronische longaandoeningen).
  • Tieners van niet-rokende ouders waar in huis mag worden gerookt, zullen waarschijnlijk gemakkelijker beginnen roken dan tieners bij wie roken binnenshuis verboden is.
  • Rokers die in rookvrije woningen wonen, roken minder sigaretten per dag.
  • Rookvrije woningen maken het voor wie stopt met roken gemakkelijker om vol te houden.
  • Een beleid ten voordele van rookvrije woningen zendt een duidelijke boodschap uit dat roken onaanvaardbaar is.

Een rookvrije woning waarin onder geen beding binnenshuis mag worden gerookt, beschermt kinderen beter tegen blootstelling aan secundaire tabaksrook dan een gedeeltelijke rookbeperking. Roken aan het raam of in de deuropening maakt de woning niet rookvrij.

De blootstelling aan secundaire tabaksrook kan verder worden verminderd door niet te roken in de auto of een ander privévoertuig wanneer kinderen en niet-rokers aanwezig zijn. Tijdens het roken in de auto zijn hoge concentraties secundaire tabaksrook vastgesteld en het autoraampje openen is geen doeltreffende manier om de blootstelling aan secundaire tabaksrook uit te sluiten. In 2014 heeft Engeland een verbod op roken in privévoertuigen in aanwezigheid van kinderen goedgekeurd. Deze wet wordt binnen circa een jaar van kracht. Een vergelijkbaar verbod zit in de pijplijn in Ierland en naar verwachting zullen nog andere landen volgen.