Een doeltreffende rookvrij-wetgeving biedt talrijke voordelen:

  • Ze beschermt iedereen tegen de gevaren van secundaire tabaksrook.
  • Ze verandert de maatschappelijke normen door roken minder aanvaardbaar te maken en vermindert op die manier zowel het roken als de blootstelling aan tabaksrook.
  • Ze zorgt voor een aanzienlijke daling van de blootstelling aan secundaire tabaksrook, doet de gezondheidsongelijkheid verbonden aan blootstelling aan secundaire tabaksrook op het werk afnemen, doet het risico op hartziekten onmiddellijk dalen en verbetert ademhalingssymptomen bij mensen die op hun werkplek worden blootgesteld.
  • Ze heeft een positieve impact op ondernemingen (behalve in de tabakssector) en dit op verschillende manieren, bv. een betere gezondheid en productiviteit van de werknemers en minder aangiften in de ziekteverzekering of de verzekering tegen beroepsrisico's. Daarnaast dalen de kosten omdat er geen afval van het roken moet worden opgeruimd op de werkplek, omdat er geen rookruimten moeten worden onderhouden en omdat mogelijke geschillen worden vermeden. Een rookvrij-beleid doet de omzet van restaurants en cafés niet dalen.
  • Ze vermindert het sigarettenverbruik bij rokers en biedt rokers een grotere kans om met succes voorgoed te stoppen.
  • Ze vermindert het tabaksgebruik bij jongeren.
  • Ze leidt tot rookvrije woningen.

Als uw land partij is bij het Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging (FCTC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), is het wettelijk verplicht periodieke verslagen in te dienen over zijn uitvoering van de overeenkomst, met inbegrip van de invoering van een rookvrij-beleid. U kunt het meest recente globaal voortgangsverslag van de overeenkomst lezen. Als u graag wilt weten hoe goed uw land presteert voor wat de toepassing van beste werkwijzen voor de vermindering van de vraag naar tabak betreft, kunt u informatie uit uw land vinden in het verslag van de WHO over de wereldwijde tabaksepidemie.