Ja, in veel landen. Hoewel er in alle landen van de Europese Unie wetten bestaan die regelen waar er mag worden gerookt, verschillen de omvang van het rookverbod (of het al dan niet betrekking heeft op alle afgesloten werkplekken, het openbaar vervoer, afgesloten openbare ruimten en andere openbare ruimten die niet noodzakelijk afgesloten zijn) en de mate van handhaving sterk van land tot land.

Volgens een enquête die de Europese Commissie in 2012 heeft laten afnemen bij meer dan 12 000 mensen in 27 landen (EU-27), heeft meer dan 25 % van de benaderde mensen geantwoord dat ze minstens af en toe werden blootgesteld aan secundaire tabaksrook op het werk (19 % rokers en 17 % niet-rokers). Het totale aandeel van de ondervraagden die het meest intensief werden blootgesteld (meer dan 5 uur per dag), bedroeg 3 % (5 % rokers en 1 % niet-rokers). Algemeen genomen, antwoordde 14 % van alle mensen die in de zes maanden voor de enquête een restaurant hadden bezocht, getuige te zijn geweest van roken in de zaak. Dit percentage lag hoger bij cafébezoekers (28 %). De percentages van de ondervraagden die aangaven in eet- en drinkgelegenheden en op het werk te zijn blootgesteld aan secundaire tabaksrook in 2009 en 2012, voor de EU-27 en land per land zijn weergegeven in figuur 2.

Figuur 2: percentages van de ondervraagden in de Europese Unie die aangaven in eet- en drinkgelegenheden en op het werk te zijn blootgesteld aan secundaire tabaksrook in 2009 en 2012, voor de EU-27 en land per land.

Figuur 2a - Blootstelling aan secundaire tabaksrook in de EU-27 in 2009 en 2012

Figuur 2b - Blootstelling aan secundaire tabaksrook in de EU-27 in 2009 en 2012

Figuur 2c - Blootstelling aan secundaire tabaksrook in de EU-27 in 2009 en 2012

Landcodes

België

BE

Griekenland

EL

Litouwen

LT

Portugal

PT

Bulgarije

BG

Spanje

ES

Luxemburg

LU

Roemenië

RO

Tsjechië

CZ

Frankrijk

FR

Hongarije

HU

Slovenië

Sl

Denemarken

DK

Italië

IT

Malta

MT

Slowakije

SK

Duitsland

DE

Cyprus

CY

Nederland

NL

Finland

FI

Estland

EE

Letland

LV

Oostenrijk

AT

Zweden

SE

Ierland

IE

 

 

Polen

PL

Verenigd Koninkrijk

UK

Bron: overgenomen uit het werkdocument van de diensten van de Commissie, Verslag over de uitvoering van de aanbeveling van de Raad van 30 november 2009 betreffende rookvrije ruimten (2009/C 296/02).