Het inademen van secundaire tabaksrook is een oorzaak van voortijdige sterfte en een aantal ziekten. Het veroorzaakt longkanker, hart- en vaatziekten en ziekten van de luchtwegen en heeft een negatieve invloed op aandoeningen zoals astma. Werknemers op werkplekken waar nog altijd wordt gerookt, zoals cafés en restaurants in sommige landen, worden sterk blootgesteld aan secundaire tabaksrook. In het Verenigd Koninkrijk is het inademen van secundaire tabaksrook de oorzaak van naar schatting 14-15 % van alle longkankers bij niet-rokers. Dit percentage kan hoger zijn in landen waar de blootstelling aan secundaire tabaksrook groter is dan in het Verenigd Koninkrijk, bijvoorbeeld in landen waar meer wordt gerookt of meer thuis wordt gerookt. Bij mensen die nooit hebben gerookt, hebben zij die aan secundaire tabaksrook worden blootgesteld, dubbel zoveel kans longkanker te ontwikkelen dan zij die niet aan secundaire tabaksrook worden blootgesteld.

Roken remt de foetale groei. Baby's van zwangere vrouwen die sigaretten roken, wegen bij de geboorte gemiddeld 150-250 gram minder dan baby's van niet-rokers. Bij een laag geboortegewicht worden bij pasgeborenen meer nadelige gezondheidseffecten vastgesteld. Kinderen van rokende moeders lopen ook een groter risico op wiegendood (SIDS) en acute ademhalings- en oorproblemen.