Postoji li rizik od raka zbog neionizirajućeg zračenja, kao što su elektromagnetska polja koja stvaraju strujni vodovi, mikrovalovi iz mikrovalnih pećnica te radiovalovi bežične tehnologije (mobilni telefoni, Wi–Fi, televizija i radio)?

Električna, magnetska i elektromagnetska polja koja emitiraju uređaji kao što su električni uređaji, radioodašiljači, strujni vodovi i instalacije, mobilni telefoni i druga bežična komunikacijska tehnologija nemaju dovoljno energije za razbijanje kemijskih veza. Zbog toga se ta polja nazivaju „neionizirajuće zračenje”.

Do poznatih bioloških učinaka tih polja može doći kod daleko viših razina izloženosti od onih iz svakodnevnih situacija. Među njima su nervna stimulacija i zagrijavanje tkiva, no te tehnologije usklađene su sa zaštitnim smjernicama koje su uspostavljene kako bi se takvi zdravstveni učinci spriječili. Te vrste neionizirajućeg zračenja nisu prepoznate kao uzroci raka.

Međutim, neke su tehnologije relativno nove ili su se načini na koje se one upotrebljavaju promijenile. U takvim situacijama znanstvenicima treba puno vremena za prikupljanje dovoljno podataka s pomoću kojih se rizik od raka može sa sigurnošću isključiti. Na primjer, neka otvorena pitanja povezana su s upotrebom mobilnih telefona. Postoje neke jednostavne mjere koje se mogu primijeniti kako bi se svakodnevno izlaganje smanjilo dok se ne pridobiju čvrsti znanstveni zaključci. To su npr. upotreba pribora za telefoniranje bez uporabe ruku (hands-free) i izbjegavanje vrlo dugih telefonskih razgovora.