Zračenje je energija u obliku valova ili čestica. Zračenje se može podijeliti u dvije glavne vrste, ionizirajuće i neionizirajuće zračenje. Zračenje koje nosi dovoljno energije za razbijanje kemijskih veza i stvaranje iona naziva se „ionizirajuće zračenje”. Oštećivanjem staničnog DNA ono može uzrokovati mutacije koje, prenesu li se novim generacijama stanica, mogu naposljetku dovesti do pojave raka ili nekog drugog štetnog učinka na zdravlje. Ionizirajuće zračenje može biti u obliku čestica, kao što su alfačestice i neutroni ili u obliku zraka, kao što su gamazrake i rendgenske zrake.

Svi smo izloženi različitim količinama ionizirajućeg zračenja iz više izvora, prirodnih (kozmičko i zemaljsko) i antropogenih (npr. medicinska primjena, atomska energija, zračenje od ispitivanja nuklearnog oružja u prošlosti). Ionizirajuće zračenje upotrebljava se za dijagnosticiranje i liječenje bolesti. Osobna razina izloženosti ionizirajućem zračenju ovisi o različitim aspektima života, primjerice o mjestu stanovanja, o tome jeste li bili zračeni u nekom medicinskom postupku te jeste li zračenju izloženi na radnom mjestu. Uobičajena izlaganja zračenju opisuju se u nastavku.

Optičko zračenje uključuje svjetlost, infracrveno i ultraljubičasto (UV) zračenje. UV zračenje može oštetiti žive stanice i uzrokovati rak kože.

Neionizirajuće zračenje ne nosi dovoljno energije za oštećivanje DNA na isti način kao ionizirajuće zračenje, no prenosi energiju na tkiva ili materijale, na primjer zagrijavanjem. Na taj način rade mikrovalne pećnice. Neionizirajuće zračenje sastoji se od električnih i magnetskih polja, kao na primjer kod mikrovalnih pećnica i radiovalova te polja niske frekvencije koja stvaraju električni uređaji i strujni vodovi.

Slika 1.: Elektromagnetski spektar.

Izvor: preuzeto od Europske komisije, Glavna uprava za istraživanje, Europske zajednice (2005.). Health and Electromagnetic Fields: EU‑funded research into the impact of electromagnetic fields and mobile telephones on health (Zdravlje i elektromagnetska polja: Istraživanje učinka elektromagnetskih polja i mobilnih telefona na zdravlje financirano od strane EU‑a). © Europske zajednice, 2005.