Ne. Mali udjeli pojave raka u prosječnoj Europskoj populaciji koji bi mogli biti uzrokovani izlaganjem zračenju, možda 1 – 2 %, mogu se pripisati najvećim izvorima izlaganja populacije zračenju, a to su dijagnostički medicinski postupci i izvori prirodnog pozadinskog zračenja, prije svega radon.

Neki antropogeni izvori zračenja, kao što je proizvodnja nuklearne energije ili prijevoz i odlaganje nuklearnog otpada ili nesreća u kojoj je uključen radioaktivni materijal, doživljavaju se kao prijetnje i privlače pozornost medija. U najvećem broju situacija kombinacijom dobre pravne kontrole zračenja i radioaktivnog materijala, dobre kliničke prosudbe u medicinskim okruženjima te primjerenog opreza kada je riječ o pojavi radona u zatvorenom mogu se izlaganja zračenju i s time povezani rizik od raka zadržati vrlo niskima. Industrijske upotrebe zračenja i radioaktivnosti uređene su strogim propisima. Pod normalnim radnim uvjetima prosječno je izlaganje javnosti zračenju iz tih izvora vrlo malo. Od nuklearnih postrojenja u kojima se nalazi radioaktivni materijal zahtijeva se da imaju sigurnosne mehanizme i planove odgovora na hitne situacije uključujući i mehanizme za obavješćivanje i zaštitu ljudi koji žive u blizini.

Slika 4.: Izvori zračenja.

sources-of-radiation

Izvor: preneseno i prilagođeno uz dozvolu s ec.europa.eu/research/energy/euratom/index_en.cfm?pg=fission&section=protection, 10. ožujak 2014.