Radna mjesta, uključujući i obične urede i trgovine, mogu imati visoke razine radona iz istih razloga kao i domovi. Izloženost radonu na radnom mjestu trebao bi kao rizik od profesionalnih bolesti rješavati poslodavac. Mjere potrebne za rješavanje problema s razinama radona na radnom mjestu općenito su slične onima koje se provode u kućanstvima i uključuju provjeru nalazi li se radno mjesto u području u kojem su visoke razine radona vjerojatnije te, ako se nalazi, mjerenje razina radona na radnom mjestu. Visoke razine radona na radnom mjestu općenito se mogu sniziti istim metodama koje se upotrebljavaju u kućanstvima.