Περιγραφή

Συνθήκες έκθεσης

Θέσεις (ή μορφές) όγκου με επαρκή αποδεικτικά στοιχεία καρκινογένεσης στους ανθρώπους

Οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAH) είναι ουσίες που σχηματίζονται κατά τη διάρκεια της ατελούς καύσης οργανικών υλών.
Ο ΡΑΗ που έχει ερευνηθεί περισσότερο είναι το βενζο[a]πυρένιο.

Βασικές πηγές ΡΑΗ στον ατμοσφαιρικό αέρα:

  • οι εξωτερικές πηγές, όπως τα καυσαέρια των μηχανοκίνητων οχημάτων (ιδίως από κινητήρες ντίζελ), οι βιομηχανικές εκπομπές, και οι δασικές πυρκαγιές·
  • οι εσωτερικές πηγές, όπως τα οικιακά και εμπορικά συστήματα θέρμανσης, το μαγείρεμα με ξύλο, κάρβουνο ή άλλη βιομάζα, και ο καπνός από το τσιγάρο.

Πηγές ΡΑΗ στα τρόφιμα:

  • τα κρέατα που ψήνονται στα κάρβουνα/στη σχάρα/σε θερμαινόμενες πλάκες, και τα καπνιστά κρέατα·
  • τα τρόφιμα που ψήνονται ή μαγειρεύονται στο φούρνο, και τα τηγανητά τρόφιμα (επεξεργασία υψηλής θερμοκρασίας).

Οι ΡΑΗ βρίσκονται επίσης σε ορισμένα φαρμακευτικά προϊόντα για το δέρμα με βάση τη λιθανθρακόπισσα.

  • Πνεύμονας
  • Δέρμα