Περιγραφή

Συνθήκες έκθεσης

Θέσεις (ή μορφές) όγκου με επαρκή αποδεικτικά στοιχεία καρκινογένεσης στους ανθρώπους

Ομάδα αποτελούμενη από ινώδη ανόργανα στοιχεία φυσικής προέλευσης, με τρέχουσα ή ιστορική εμπορική χρησιμότητα λόγω των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων τους. Ο αμίαντος χρησιμοποιείται για τη μόνωση κτιρίων καθώς και ως συστατικό σε πολυάριθμα προϊόντα, όπως ασφαλτικά κεραμίδια, γραμμές υδροδότησης, πυρίμαχες κουβέρτες και πλαστικούς στόκους, καθώς και συμπλέκτες και επενδύσεις φρένων, φλάντζες και τακάκια αυτοκινήτων.
Οι βασικότερες μορφές αμιάντου είναι ο χρυσότιλος (λευκός αμίαντος) και ο κροκιδόλιθος (μπλε αμίαντος). Άλλες μορφές περιλαμβάνουν τον αμοσίτη, τον ανθοφυλλίτη, τον τρεμολίτη και τον ακτινολίτη.

Η έκθεση στον αμίαντο γίνεται μέσω της εισπνοής ινών οι οποίες προέρχονται:

  • κυρίως από τον μολυσμένο αέρα του περιβάλλοντος εργασίας (οι άνθρωποι που διαμένουν με εργαζομένους στον τομέα του αμιάντου ενδέχεται να εκτίθενται στη σκόνη αμιάντου μέσω των ρούχων)·
  • αλλά και από τον ατμοσφαιρικό αέρα κοντά στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας του αμιάντου·
  • ή από τον εσωτερικό αέρα κατοικιών και κτιρίων που περιέχουν εύθρυπτα υλικά αμιάντου (η τοποθέτηση, αφαίρεση ή επισκευή αμιαντούχων προϊόντων στο πλαίσιο εργασιών οικιακής συντήρησης αποτελεί μορφή έκθεσης).
  • Πνεύμονας
  • Μεσοθηλίωμα (καρκίνος των κυττάρων του μεσοθηλίου, δηλαδή της προστατευτικής μεμβράνης που καλύπτει τον θώρακα, την κοιλιά και την περιοχή γύρω από την καρδιά)
  • Λάρυγγας
  • Ωοθήκες