Podle odhadů je riziko vzniku rakoviny u lidí, kteří si udržují zdravou tělesnou hmotnost (index tělesné hmotnosti (BMI) mezi 18,5 a 25 kg/m2), v porovnání s obézními osobami (BMI nad 30 kg/m2) asi o 6 % nižší. Součástí životního stylu těchto lidí bývá zdravé stravování, normální tělesná hmotnost a pohybová aktivita a je obtížné účinky těchto nezávislých faktorů oddělit. Největšího zdravotního přínosu lze dosáhnout zdravým životním stylem (více informací o stravování, pohybové aktivitěalkoholu je k dispozici zde).