Měření pasu je užitečný způsob, jak získat představu, zda člověku hrozí vlivem nadměrného množství tuku zdravotní problémy (viz tabulka 1).

Tabulka 1: Důležitá čísla pro obvod pasu

Nízké rizikoVysoké riziko
Muži ≤ 94 cm ≥ 102 cm
Ženy ≤ 80 cm ≥ 88 cm

Bez ohledu na váš index tělesné hmotnosti (BMI) platí, že čím větší máte obvod pasu, tím pravděpodobnější jsou zdravotní problémy spojené s obezitou. Pas lze měřit různými způsoby, ale při zjišťování, zda máte zdravý obvod pasu, se jeho velikost měří v polovině mezi nejvyšším bodem kyčelní kosti a spodní částí nejnižšího žebra (tzn. zhruba v linii pupku). Několik tipů k přesnému měření obvodu pasu nabízí obrázek 2.

Obrázek 2: Jak si změřit pas.

Zdroj: © ElenaNaum - iStockphoto.com.

Je rozumné si obvod pasu čas od času změřit, například jednou měsíčně. Dalším, i když méně přesným způsobem, jak získat představu, jestli přibíráte, je hlídat si, jak vám padne oblečení. Chcete-li zhubnout a hlídat si hmotnost, doporučuje se kontrolovat ji alespoň jednou týdně (platí pro všechny).