Ако е възможно, избягвайте или ограничете прилагането на хормонозаместителната терапия.

Жените, които страдат от тежки симптоми на менопаузата, могат да обсъдят с лекаря си дали да се подложат на хормонозаместителна терапия. Прилагането на хормонозаместителна терапия увеличава риска от рак на гърдата, рак на ендометриума и рак на яйчниците, както и има някои неблагоприятни последствия за здравето, които не са свързани с рака. Моделът на риска от рак зависи от вида на хормонозаместителната терапия (с лекарства, съдържащи само естроген, или комбинирани лекарствени продукти, съдържащи естроген и прогестоген) и от това дали жената е с отстранена матка (преминала е хистеректомия). Изследванията показват, че по-големият риск от рак на гърдата, свързан с комбинираната терапия при менопауза с естроген и прогестоген, се наблюдава няколко години след лечението и продължава да се увеличава поне още пет години след прекратяването на терапията с естроген и прогестоген, въпреки че рискът започва да намалява скоро след прекратяването на лечението. Поради това, ако се започва хормонозаместителна терапия, лечението следва да продължи възможно най-кратко време и да е във възможно най-малки дози, за да се контролират симптомите на менопаузата. Точната терапия следва да се обсъди с лекар преди началото на лечението.