Оралните контрацептиви, съдържащи естроген и прогестоген, притежават свойства, които от една страна причиняват рак, а от друга страна го предотвратяват. Тъй като оралните контрацептиви се използват от здрави лица, всяко решение за употребата на тези лекарства следва да се основава на цялостна оценка на рисковия профил на всеки отделен пациент. Употребата на орални контрацептиви се свързва с малко по-голям риск от рак на гърдата, рак на маточната шийка и рак на черния дроб; употребата на тези лекарства обаче предпазва от рак на ендотериума и рак на яйчниците. Следователно по отношение на рак, не може да се даде ясна препоръка.