Подобно на оралните контрацептиви антиестроген тамоксифенът притежава свойства както да причинява рак, така и да го предотвратява. Налице са основателни доказателства, че употребата на тамоксифен увеличава риска от рак на ендометриума, независимо дали се приема като адювантна терапия при жени с рак на гърдата или като превантивна терапия при жени с висок риск от рак на гърдата.

Лекарствата за химиотерапия, използвани за лечението на рак, включват лекарства, които могат да предизвикат вторичен рак при пациенти, които се лекуват за първичен рак. Броят на пациентите, при които има благоприятен ефект от употребата на лекарства за химиотерапия, обаче е толкова голям в сравнение с тези, при които са се развили вторични ракови заболявания, че употребата на тези лекарства е одобрена.

Имуносупресорите също могат да предизвикат рак. Тези лекарства се използват обикновено за сериозни състояния, като например трансплантация на органи, хематологични заболявания и имунологични състояния, а ползите от тези лекарства обикновено надвишават техните канцерогенни ефекти. Въпреки това решението за изписването и употребата на лекарства, за които е установено или се счита, че е вероятно да са канцерогенни, е по-проблематично при обстоятелства, включващи състояния, които не са животозастрашаващи, и следва да се основава на внимателна оценка на ползите и риска.