Хемопревенцията (употребата на лекарства за предотвратяване на рак) не може да се препоръчва за употреба от здрави лица от общото население.

Всяка хемопревенция следва да започне след консултация с лекар, който може да наблюдава лечението. Самолечението с аспирин или други потенциални лекарства за хемопревенция не се препоръчва, тъй като употребата на тези лекарства може да се свърже със сериозни и потенциални смъртоносни неблагоприятни резултати.

Въпреки че превантивният ефект от употребата на аспирин срещу рак на дебелото черво и ректума е доказан, показателите са ограничени. Терапията с аспирин, дори и в малки дози, може да бъде свързана със сериозни неблагоприятни резултати, включително кървене на горния стомашно-чревен тракт и (по-рядко) хеморагичен инсулт. Освен това не е установено коя е най-добрата доза или продължителност на терапията с аспирин за хемопревенция. Докато не бъде намерено решение на тези въпроси, хемопревантивната употреба на аспирин или NSAID следва да бъде ограничена до пациенти, изложени на висок риск от рак на дебелото черво и ректума, включително лица с наследствени състояния и вероятно пациенти с предишни аденоми или рак на дебелото черво и ректума.