Вид лекарство

Туморни зони (или видове), по отношение на които са налице достатъчно доказателства за канцерогенност за човека

Зони, в които се намалява риска от рак

Терапия при менопауза единствено с естроген

Ендометриум, яйчници
Ограничени данни: гърди

Комибинирана терапия на менопаузата с естроген и прогестоген.

Ендометриум (рискът намалява с броя на дните/месеците на употреба на прогестоген), гърди

Комбинирани контрацептиви за орално приложение с естроген и прогестоген.

Гърди, маточна шийка, черен дроб

Ендометриум, яйчници

Тамоксифен

Ендометриум

Гърди