De vidare undersökningar som krävs för att kontrollera avvikande resultat från screeningtest, liksom behandlingen av de sjukliga förändringar som upptäcks vid screening, kan medföra risker och skador såsom smärta, blödning och infektion. Ungefär 1 av 5 eller 6 kvinnor som genomgått ytterligare undersökningar utan behandling har angett att de upplevt smärta, blödningar eller flytningar inom 6 veckor. Behandlingen kan också orsaka oro och i sällsynta fall för tidig födsel med låg födelsevikt. Inte alla cancerförstadier som upptäcks vid screening skulle ha utvecklats till cancer om de inte behandlades, men eftersom det inte är möjligt att förutse vilka sjukliga förändringar som skulle läka spontant och vilka som skulle utvecklas till cancer är det bättre att behandla alla sådana förändringar.

Du kan minimera din risk för att få cancerförstadier överdiagnostiserade och överbehandlade genom att bara delta i tester inom ramen för organiserade screeningprogram, d.v.s. när du får en inbjudan från ett sådant program. Du rekommenderas inte att genomgå screening för livmoderhalscancer före 25 års ålder, men om du noterar symtom som oroar dig, såsom onormala vaginala blödningar, ska du oavsett ålder kontakta din läkare.

Du rekommenderas inte att använda testet för humant papillomvirus (HPV) för screening för livmoderhalscancer utanför ett organiserat program eftersom infektionen ofta försvinner utan behandling, särskilt hos kvinnor som är yngre än 30–35 år. Det är därför som det här testet inte rekommenderas för yngre kvinnor.