Runt 3–10 av 100 kvinnor som deltar får ett onormalt resultat vid screening för livmoderhalscancer, så det är inte ovanligt. Du kommer att ombes att komma tillbaka för fler tester, som bland annat kan utgöras av upprepade screeningtester och om möjligt gynekologisk undersökning och vävnadsprovtagning. Det kan vara oroande att få ett avvikande screeningresultat, men behandlingen av cancerförstadier, om det blir nödvändigt, är enkel och mycket effektiv när det gäller att förebygga livmoderhalscancer.