Screening för livmoderhalscancer är egentligen inte ett test för cancer. Det är en metod för att förebygga cancer genom att upptäcka och behandla tidiga avvikelser som, om de inte behandlas, skulle kunna leda till cancer i en kvinnas livmoderhals. Riken för invasiv livmoderhalscancer minskar med upp till 90 % för kvinnor som regelbundet deltar i organiserade program som använder något av de två rekommenderade screeningtesten. Med andra ord kan 9 av 10 fall av invasiv cancer förhindras genom screening. Om du genomgår screening kommer din risk för att dö i livmoderhalscancer att minska kraftigt, men liksom andra screeningmetoder kan även screening för livmoderhalscancer missa avvikelser som skulle kunna leda till cancer.

Det finns två olika test som rekommenderas för screening för livmoderhalscancer. Det äldsta och mest använda testet, cytologi- eller Pap-testet (Papanicolaou), innebär att ett cellprov tas från livmoderhalsens yta och skickas till ett laboratorium för granskas under mikroskop. Ett nyare test, som används i vissa screeningprogram, söker efter infektion med humant papillomvirus (HPV) eftersom de flesta fall av livmoderhalscancer orsakas av kronisk infektion med HPV. Att använda båda testen tillsammans rekommenderas inte, såvida inte ett test (Pap-testet eller HPV-testet) är positivt. I detta fall kan det andra testet användas för att kontrollera resultatet innan en gynekologisk undersökning.