Livmoderhalscancer utvecklas i en kvinnas livmoderhals – livmoderns öppning mot vaginan. Till skillnad från många andra cancerformer som huvudsakligen drabbar äldre personer uppträder nästan hälften av alla fall av livmoderhalscancer hos kvinnor i åldrarna mellan 35 och 55 år, när många kvinnor aktivt engagerar sig i sina karriärer och familjer. I EU:s nuvarande medlemsstater (EU-28) uppskattades antalet nya fall av livmoderhalscancer till 34 000 och antalet dödsfall på grund av livmoderhalscancer till 13 000 under 2012. Förekomsten av livmoderhalscancer är särskilt hög i länderna i östra och södra Europa som blev medlemmar i EU efter 2003. I Rumänien och Litauen har tio respektive sju gånger högre dödstal till följd av livmoderhalscancer rapporteras i jämförelse med Finland och Malta, som EU:s har lägsta dödstal. Den extrema skillnaden beror huvudsakligen på att det saknas organiserade program för screening för livmoderhalscancer, eller på ett bristfälligt genomförande av sådana program, i många länder som nyligen har gått med i EU.

Nästan alla fall av livmoderhalscancer orsakas av humant papillomvirus (HPV). HPV är ett mycket vanligt virus som ofta sprids vid sex. Livmoderhalscancer ger ofta inga symtom under sina tidiga stadier. Om du får symtom är de vanligaste onormala vaginala blödningar, som kan förekomma efter sex, mellan de normala menstruationerna, eller efter klimakteriet.

Onormala blödningar betyder inte att du definitivt har livmoderhalscancer, men du bör låta din läkare undersöka saken så start som möjligt. Om din läkare misstänker att du kan ha livmoderhalscancer bör du remitteras till en specialist.

Om livmoderhalscancer diagnostiseras i ett tidigt stadium är det vanligtvis möjligt att behandla cancern effektivt med kirurgi.