Du rekommenderas att delta i screening för livmoderhalscancer varje gång som du får en inbjudan, efter att du har läst igenom det medföljande informationsmaterialet och noga tänkt över den potentiella nyttan och skadan med att delta i screening. Screeningprogrammen i EU varierar med avseende på de åldersgrupper som bjuds in och intervallet mellan inbjudningarna, och det beror på varje lands antal fall av livmoderhalscancer, lokala resurser och den typ av screeningtest som används.

De flesta program som använder cytologitestet (Pap) bjuder in kvinnor att delta med början vid 20–30 års ålder (vanligtvis inte före 25 års ålder) och därefter med 3 eller 5 års mellanrum. Om testet för humant papillomvirus (HPV) används för screening kommer du att bjudas med början vid 35 års ålder (vanligtvis inte före 30 års ålder) och därefter vart 5:e år eller mer sällan. Oavsett vilket test som används rekommenderas du att fortsätta delta i screeningen fram till dess att du är 60 eller 65 år, och att fortsätta delta efter det om inte dina senaste testresultat är normala. Om du har några frågor kan du diskutera dem med din läkare eller annan sjukvårdspersonal.