• Tobačni dim iz okolja vsebuje rakotvorne snovi, ki se sproščajo v zrak z izgorevanjem tobaka med kajenjem.
  • Nekadilci, izpostavljeni temu dimu, vdihujejo in presnavljajo podobne kemikalije in rakotvorne snovi kot dejavni kadilci. Take kemikalije so na primer rakotvorne snovi, kot so tobaku specifični nitrozamini in policiklični aromatski ogljikovodiki.
  • S študijami na nekadilcih se je ugotovilo, da je pri tistih, ki na delovnem mestu in/ali doma redno vdihujejo tobačni dim iz okolja, dvakrat večja verjetnost za nastanek pljučnega raka kot pri nekadilcih, ki tega dima ne vdihujejo.