Učinkovita protikadilska zakonodaja ima številne koristi, in sicer:

  • varuje vse pred nevarnostmi tobačnega dima iz okolja.
  • Spreminja socialne norme, pri čemer kajenje postane manj sprejemljivo, zaradi česar se kajenje in izpostavljenost dimu iz okolja zmanjšata.
  • Vodi do precejšnjega zmanjšanja izpostavljenosti dimu iz okolja, zmanjšuje zdravstvene neenakosti, povezane z izpostavljenostjo dimu iz okolja na delovnem mestu, doseže takojšnje zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni srca in izboljšuje dihalne simptome pri ljudeh, ki so mu izpostavljeni na delovnem mestu.
  • Na številne načine pozitivno vpliva na gospodarstvo (razen na tobačno industrijo), vključno z izboljšanjem zdravja in storilnosti zaposlenih ter zmanjšanjem njihovih zahtevkov za izplačilo zavarovalnine iz zdravstvenega in nezgodnega zavarovanja. Poleg tega se zmanjšajo stroški, ker ni potrebno čiščenje kadilskih odpadkov na delovnem mestu, vzdrževanje namenskih sob za kajenje in morebitno reševanje sporov. Poslovne dejavnosti restavracij in barov se zaradi politike prepovedi kajenja ne zmanjšajo.
  • Trenutni kadilci pokadijo manj cigaret in povečajo se njihove možnosti za uspešno opustitev kajenja.
  • Med mladimi se zmanjša uporaba tobaka.
  • Je razlog za domove brez tobačnega dima.

Če je vaša država pogodbenica Okvirne konvencije Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom, mora v skladu z zakonom predložiti redna poročila o njenem izvajanju, vključno z izvajanjem politik v zvezi s prepovedjo kajenja. Tu si lahko preberete zadnja poročila o globalnem napredku konvencije. Če vas zanima, kako vaša država izvaja ukrepe dobre prakse za zmanjšanje povpraševanja po tobaku, lahko informacije iz svoje države poiščete v poročilu SZO o svetovni epidemiji uživanja tobaka.