Cieľom skríningu je odhaliť rakovinu hrubého čreva (alebo stav, ktorý môže viesť k rakovine hrubého čreva) v skorom štádiu, keď je dobrá šanca úspešnej liečby. Existujú dve metódy skríningu rakoviny hrubého čreva:

  1. test na zistenie krvi v stolici – vyšetrenie stolice na okultné krvácanie,
  2. vyšetrenia vnútrajšku hrubého čreva postupom nazývaným flexibilná sigmoidoskopia alebo kolonoskopia.

Vyšetrenie stolice na okultné krvácanie je biochemický test, pomocou ktorého možno zistiť malé množstvo krvi vo vzorke stolice; množstvá krvi sú také malé, že ich nemožno vidieť voľným okom („okultné krvácanie“ znamená „skryté krvácanie“). Toto je najčastejšie používaná metóda skríningu rakoviny hrubého čreva v Európskej únii. Sú dva typy vyšetrenia stolice na okultné krvácanie: guajakový test stolice na okultné krvácanie a imunochemický test stolice na okultné krvácanie (nazývaný tiež imunochemický test stolice). Tieto dva typy testov sa líšia v tom, ako je potrebné odobrať vzorky stolice a ako sa analyzujú. Guajakový test alebo imunochemický test vykonáte v súkromí svojho domova. Skríningová súprava poskytuje jednoduchý spôsob na odobratie malých vzoriek získaných počas pohybov hrubého čreva. Vzorky sa musia analyzovať v laboratóriu.

Flexibilná sigmoidoskopia a kolonoskopia sú lekárske postupy, pri ktorých sa využíva dlhá, pružná, úzka trubica so svetlom a s maličkou šošovkou na pozeranie na jednom konci. Trubica sa zasunie cez konečník s cieľom zviditeľniť vnútro vášho hrubého čreva. Môžu sa tak ukázať zmeny spôsobené rakovinou a inými chorobami, ako sú napríklad polypy. Polypy sú abnormálne výrastky vnútri hrubého čreva, ktoré sa v niektorých prípadoch môžu zvrhnúť na rakovinu hrubého čreva, ak sa neodstránia. Ak sa zistí výskyt polypov, väčšinu možno odstrániť bezbolestne počas skríningového vyšetrenia. Kolonoskopia umožňuje vyšetrenie celého hrubého čreva. Flexibilná sigmoidoskopia umožňuje vyšetrenie len dolnej časti hrubého čreva, ale je rýchlejšia a možno ju vykonať bez podania sedatív a len s klystírom ako prípravou hrubého čreva (t. j. prípravou potrebná na vyšetrenie). Vzhľadom na to, že sigmoidoskopia a kolonoskopia sú invazívne postupy, môžu sa s nimi spájať závažnejšie komplikácie.

Ak skríning s guajakovým testom, imunochemickým testom alebo flexibilnou sigmoidoskopiou odhalí abnormálne výsledky, budete poslaný na kolonoskopiu na kontrolu vnútra celého hrubého čreva na rakovinu a polypy.

Väčšina štúdií účinku skríningu na zamedzenie úmrtiu na rakovinu hrubého čreva bola vykonaná na zdravých ľuďoch starších ako 45 – 50 rokov a mladších ako 70 – 75 rokov. Všetky odporúčané skríningové metódy sú účinné, pokiaľ ide o zníženie rizika úmrtia na rakovinu hrubého čreva. Zo štúdií vyplynulo, že absolvovanie skríningu s guajakovým alebo imunochemickým testom znížilo riziko úmrtia na rakovinu hrubého čreva o 20 – 30 %; zúčastnenie sa na skríningu flexibilnou sigmoidoskopiou znížilo riziko o približne 50 %. Zúčastnenie sa na kolonoskopickom skríningu znížilo riziko úmrtia na rakovinu hrubého čreva odhadom o približne 30 – 65 %, dôkazy pre tento odhad sú však obmedzené.

Riziko ochorenia na rakovinu hrubého čreva bolo nižšie u účastníkov štúdie o približne 30 %, pokiaľ ide o skríning s flexibilnou sigmoidoskopiou. Inými slovami, u ľudí, ktorí sa zúčastnili skríningu, sa zabránilo 3 prípadom rakoviny hrubého čreva z 10. V prípade konoloskopického skríningu je riziko znížené o približne 50 – 65 %, dôkazy pre tento odhad sú však obmedzené.