Odporúča sa, aby ste skríning rakoviny hrubého čreva absolvovali vždy, keď dostanete pozvanie, a potom, čo si prečítate poskytnuté informačné materiály a starostlivo zvážite možné prínosy a nevýhody skríningu. Skríningové programy v Európskej únii sa líšia, pokiaľ ide o pozvané vekové skupiny a interval medzi pozvaniami, v závislosti od výskytu rakoviny hrubého čreva v jednotlivých krajinách, miestnych zdrojov a typu použitého skríningového testu. Vo väčšine programov sa muži a ženy pozývajú na skríning rakoviny hrubého čreva od dosiahnutia veku 50 – 60 rokov a odvtedy potom každé dva roky v prípade guajakového testu stolice na okultné krvácanie alebo imunochemického testu stolice alebo každých 10 rokov a viac v prípade skríningového testu formou kolonoskopie alebo flexibilnej sigmoidoskopie. Vo väčšine programov sú pozvania na skríning zasielané ľuďom do veku 70 – 75 rokov. Ak máte nejaké otázky, prediskutujte ich so svojím lekárom alebo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.