Ak máte abnormálny výsledok testu stolice na okultné krvácanie alebo imunochemického testu stolice, bude vám ponúknuté následné vyšetrenie kolonoskopiou. V prípade 1 až 2 ľudí z 20 s abnormálnym výsledkom testu stolice sa rakovina zistí v rámci následnej kolonoskopie. V prípade 4 ľudí z 10 s abnormálnym výsledkom testu stolice sa odhalia polypy, ktoré sa odstránia v záujme zabránenia rozvoju rakoviny. Približne pri polovici následných kolonoskopií sa zistia normálne výsledky (žiadna zistená rakovina či polypy).

Malé polypy zistené počas skríningu flexibilnou sigmoidoskopiou môžu byť okamžite odstránené. Ľuďom s viacerými alebo veľkými polypmi bude ponúknutá kolonoskopia na ich odstránenie a na odhalenie ďalších polypov, ktoré boli mimo dosahu sigmoidoskopie. Po zistení a odstránení viacerých alebo veľkých polypov sa odporúčajú pravidelné kontroly kolonoskopiou.