Zhruba možno uviesť, že štandardný nápoj obsahuje približne 10 až 12 gramov čistého alkoholu (pozri obrázok č. 1). Poznamenávame však, že niektoré reštaurácie a bary podávajú väčšie nápoje ako štandardné. Predpokladaná veľkosť a sila štandardného nápoja sa líši aj medzi jednotlivými európskymi krajinami.

Obrázok č. 1: Štandardný nápoj: štandardné veľkosti piva, vína a liehovín, z ktorých všetky obsahujú približne 10 až 12 gramov čistého alkoholu.

standard-drink

Zľava doprava: 10 – 12 gramov čistého alkoholu je obsiahnutých v 280 – 330 ml piva, 150 – 180 ml sektu, 30 – 40 ml whisky alebo liehoviny s vysokým obsahom alkoholu, 60 – 80 ml likéru a 100 – 120 ml červeného vína.

Zdroj: © pixhook - iStockphoto.com.