Pravidelné pitie presahujúce odporúčané limity môže spôsobiť akútne alebo chronické zdravotné problémy, ako aj zvýšiť riziko rakoviny. Ťažké nárazové pitie viac ako 5 – 6 alkoholických nápojov u mužov a viac ako 4 – 5 alkoholických nápojov u žien pri jednej príležitosti sa nazýva aj „alkoholový záťah“. Je na vzostupe v niektorých krajinách (najmä v Írsku, Českej republike a na Ukrajine), najmä medzi mladými mužmi, a má značné negatívne účinky na zdravie. Ťažké nárazové pitie alebo alkoholový záťah môžu byť z hľadiska rizika rakoviny ešte horšie ako pravidelné pitie. Treba však zdôrazniť, že riziko rakoviny jasne stúpa s množstvom a trvaním konzumácie alkoholu.