Účinok pitia alkoholu na srdce závisí od vypitého množstva a frekvencie pitia. Pitie viac ako jedného nápoja denne u žien a viac ako dvoch nápojov denne u mužov zvyšuje riziko mozgovej porážky, zlyhania srdca a koronárnej choroby srdca a čím viac pijete, tým väčšie je riziko. Z niektorých štúdií vyplýva, že ľuďom, ktorým hrozí veľké riziko choroby srdca, najmä ľuďom v strednom veku, ktorí pijú obmedzené množstvo alkoholu (menej ako jeden nápoj denne u žien alebo menej ako dva nápoje denne u mužov), hrozí nižšie riziko koronárnej choroby srdca ako ľuďom, ktorí nepijú vôbec. Nie je však jasné, či sú za tento účinok zodpovedné samotné alkoholické nápoje. Iné faktory (vrátane zdravej stravy, fyzickej aktivity, nefajčenia a udržiavania si zdravej telesnej hmotnosti) znižujú riziko choroby srdca účinnejšie. Ľuďom, ktorí nepijú alkohol, sa neodporúča začať piť alkohol s cieľom znížiť riziko srdcového ochorenia.