Andere met kanker in verband gebrachte infecties

Infecties met hepatitis C, het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) of Helicobacter pylori kunnen ook kanker teweegbrengen, maar tegen deze infecties bestaat geen vaccin. Meer informatie vindt u hieronder.

Hepatitis C
Humaan immunodeficiëntievirus (hiv)
Helicobacter pylori