Ja. Antiretrovirale (ARV) behandelingen voorkomen ongeveer twee derden van de kankers bij wie met hiv is besmet, in het bijzonder sarcomen van Kaposi en één soort lymfeklierkanker (non-Hodgkin-lymfomen). Bij sommige soorten kanker is het positieve effect van ARV-behandelingen minder duidelijk zoals bij kanker van de baarmoederhals, de anus, de longen of een andere soort lymfeklierkanker (Hodgkin-lymfomen). Het is ook geen verrassing dat als gevolg van de betere overlevingscijfers mensen met hiv nu hogere leeftijden bereiken waarop kankers globaal vaker voorkomen, zelfs bij mensen die niet met hiv zijn besmet. Kankerscreening is bijgevolg heel belangrijk voor mensen met hiv.