Helicobacter pylori (H. pylori) is een bacterie die in de maag van veel mensen leeft en soms maagontsteking (gastritis), maagzweren en in sommige gevallen (bij ongeveer 1 op 100 besmette mensen) maagkanker kan veroorzaken. De overgrote meerderheid van de maagkankergevallen wordt door H. pylori veroorzaakt. De frequentie van infecties met H. pylori en het aantal nieuwe gevallen van maagkanker zijn in veel delen van Europa gedaald, maar er bestaan nog steeds gebieden waar het risico groot is, in het bijzonder in Oost-Europa en delen van Spanje, Portugal en Italië.