U kunt vrij beslissen of u al dan niet ingaat op een uitnodiging om aan screening deel te nemen. Bij het nemen van een beslissing is het belangrijk dat u de informatie bij de uitnodiging leest en de mogelijke voor- en nadelen van de screening zorgvuldig tegen elkaar afweegt. Bespreek uw eventuele vragen met uw dokter of zorgaanbieder.

U mag evenmin vergeten dat geregelde screening de kans verhoogt dat kanker vroeg wordt opgespoord en dat uw leven daardoor wordt gered. Daarom wordt aanbevolen dat u aan de georganiseerde screeningprogramma's deelneemt waarvoor u in aanmerking komt, telkens wanneer u daartoe wordt uitgenodigd.