Er is gebleken dat screening op prostaatkanker het risico om aan de ziekte te sterven verlaagt, maar ze heeft aanzienlijke nadelen en tot er duidelijk is aangetoond dat een georganiseerd screeningprogramma aanzienlijk meer voordeel dan nadeel oplevert, kan het screenen of testen op prostaatkanker niet worden aanbevolen in de Europese code tegen kanker. Georganiseerde prostaatkankerscreeningprogramma's bestaan niet in Europa, maar aan veel mannen wordt buiten een programma de mogelijkheid geboden om zich op prostaatkanker te laten testen. Aangezien de meeste prostaattumoren gedurende de gemiddelde levensduur niet schadelijk zijn, kan ze opsporen onnodige angst en behandeling met zich meebrengen.

Bovendien gaan de huidige behandelingen gepaard met het risico op onaangename en beangstigende bijwerkingen zoals verminderd seksueel functioneren, blaas- en darmproblemen.