Georganiseerde screeningprogramma's worden door nationale of regionale gezondheidsdiensten uitgewerkt en beheerd om ervoor te zorgen dat iedereen even veel kans krijgt om aan screening deel te nemen en om te garanderen dat als het resultaat van een screeningtest abnormaal is, de patiënt de juiste verdere tests, ondersteuning en behandeling krijgt. Screening is het meest doeltreffend als ze voor alle in aanmerking komende leden van de bevolking beschikbaar is en als ze ervoor kiezen deel te nemen.

Georganiseerde screeningprogramma's worden in de Europese Unie aanbevolen omdat ze een team van mensen inzetten dat verantwoordelijk is om de kwaliteit van de geleverde diensten te waarborgen. Dit behelst onder andere controleren of de richtsnoeren wordengevolgd en of de resultaten van het screeningprogramma geregeld worden gerapporteerd en geëvalueerd.