Screening vereist bijzondere inspanningen om de kwaliteit van de diensten te waarborgen omdat slechts een aantal van de voor de screening uitgenodigde mensen de ziekte of een aandoening die tot kanker kan leiden, zal hebben. Voor veel van deze mensen is het nuttig om gescreend te worden omdat een behandeling die wordt gestart voordat er symptomen zijn, doeltreffender kan zijn en minder bijwerkingen kan hebben. Er zullen echter kankers worden vastgesteld die nog niet kunnen worden genezen, zelfs niet met de beste behandeling, en er zullen gevallen worden opgespoord en behandeld die zonder screening niet zouden zijn vastgesteld (overdiagnose). Ook is het zo dat zelfs de veilige tests die voor screening worden aanbevolen, niet volledig risicovrij zijn. Zo zullen mensen met een abnormaal screeningtestresultaat bijkomende tests moeten ondergaan om te weten te komen of er daadwerkelijk sprake is van kanker of pre-kanker. Bijkomende tests kunnen bezorgdheid veroorzaken en bij een klein aantal mensen kan het noodzakelijk zijn om weefselmonsters te nemen, waardoor ze aan de risico's van een medische ingreep worden blootgesteld.

Via screening opgespoorde vroege kankers kunnen ook moeilijker te behandelen zijn voor dokters die ervaring hebben met meer gevorderde kanker; bijgevolg kunnen speciale opleidingen en vaardigheden noodzakelijk zijn. Hoewel het gemiddelde risico op schade door deelname aan screening klein is, lopen de globale risico's en kosten voor de samenleving op door het grote aantal betrokkenen.

Om het grootste voordeel uit screening te halen met de minste nadelen voor iedereen, moeten de geleverde diensten van de best mogelijke kwaliteit zijn. De grondbeginselen en gedetailleerde protocollen, normen en aanbevelingen in de Europese richtsnoeren voor kwaliteitsborging inzake kankerscreening die de Europese Commissie heeft gepubliceerd, helpen programma's om deze hoogstaande kwaliteit te bereiken. Georganiseerde screeningprogramma's bieden het beste kader om de Europese richtsnoeren voor kwaliteitsborging te volgen. Effectieve kwaliteitsborging garandeert dat het evenwicht tussen het risico en het voordeel van kankerscreening aanvaardbaar blijft.