Als het land waarin u woont, een georganiseerd screeningprogramma voor een bepaald soort kanker heeft, zult u worden uitgenodigd om aan die screening deel te nemen wanneer u de aanbevolen leeftijd bereikt. U moet daarom wachten tot u een uitnodiging ontvangt, maar denk eraan dat tekenen of symptomen van kanker op elk ogenblik kunnen optreden, zelfs als u onlangs een screeningtest hebt ondergaan of als u de aanbevolen leeftijd voor screening nog niet hebt bereikt. Als u iets ongewoons opmerkt in verband met uw gezondheid waarvan u denkt dat het met kanker te maken kan hebben, moet u onmiddellijk uw dokter raadplegen en mag u niet wachten tot u een uitnodiging voor deelname aan screening ontvangt.

Als er in uw land geen georganiseerd screeningprogramma voor de drie aanbevolen types van kankerscreening bestaat, kunt u contact opnemen met uw nationale, regionale of plaatselijke gezondheidsautoriteiten om de reden hiervoor te weten te komen.