vai vēža risku rada saskare ar nejonizējošo starojumu, piemēram, elektrolīniju radītajiem elektromagnētiskajiem laukiem, mikroviļņu krāsnīs izmantotajiem mikroviļņiem vai bezvadu tehnoloģijās (mobilajos tālruņos, bezvadu tehnoloģijās, televīzijā un radio) izmantotajiem radioviļņiem?

Elektriskie, magnētiskie vai elektromagnētiskie lauki, ko rada tādas ierīces kā elektropiederumi, apraides raidītāji, elektrolīnijas vai elektroinstalācijas, mobilie tālruņi vai citas bezvadu komunikācijas ierīces, nav pietiekami spēcīgi, lai pārrautu ķīmiskās saites; tāpēc šos laukus sauc par "nejonizējošo starojumu".

Šo lauku zināmās bioloģiskās sekas var rasties pie daudz augstākiem iedarbības līmeņiem nekā tie, kas rodas ikdienas situācijās. Tās aptver nervu stimulēšanu un audu uzkarsēšanu, taču tehnoloģijas atbilst aizsardzības vadlīnijām, kas noteiktas, lai šādu ietekmi uz veselību novērstu. Šāda veida nejonizējošais starojums par vēža izraisītāju nav atzīts.

Taču dažas tehnoloģijas ir salīdzinoši nesenas vai arī ir to lietošanas veidi ir mainījušies. Šādās situācijās zinātniekiem ir vajadzīgs ilgs laiks pietiekama datu daudzuma apkopošanai, lai varētu pārliecinoši izslēgt vēža risku. Piemēram, vairāki neatbildēti jautājumi saistās ar mobilo tālruņu intensīvu lietošanu. Kamēr nav izdarīti pārliecinoši zinātniski secinājumi, iedarbību ikdienā var mazināt ar vairākiem viegli ievērojamiem pasākumiem, piemēram, izmantot brīvroku sistēmu ar vadu vai izvairīties no pārāk garām telefonsarunām.