Augstu radona koncentrāciju var mazināt ar vienkāršiem celtniecības darbiem. Starptautiskas rekomendācijas iesaka radona līmeni samazināt, ja tas pārsniedz vairāk par 100–300 Bq uz m3.

Radona līmeni var mazināt ar vairākiem paņēmieniem, ierobežojot radona iekļūšanu ēkā no grunts. Dažas metodes paredz nedaudz paaugstināt ēkā esošā gaisa spiedienu, savukārt citas — no grunts ēkā iekļūstošo gaisu sajaukt ar āra gaisu vai izsūknēt un atmosfērā izlaist gaisu no grunts, kas atrodas zem ēkas. Radona līmeņa mazināšanas sistēmās galvenokārt izmanto nelielus elektriskos sūkņus.

Kad veikti radona līmeņa mazināšanas darbi, ieteicams pārbaudi atkārtot, lai pārliecinātos, ka radona līmenis ir zems. Vēlams ievērot norādes par radona līmeņa mazināšanas sistēmas periodiskām pārbaudēm un apkopi.