Tāpat kā mājās, augsts radona līmenis var būt darba vietās, arī birojos un veikalos. Radona iedarbību darbā kā arodveselības risku vajadzētu novērst darba devējam. Kopumā radona līmeņa mazināšanai darba vietā veicamās darbības ir līdzīgas mājās veicamajām darbībām, arī ir jāpārbauda, vai darba vieta atrodas vietā, kur ir lielāka augsta radona līmeņa varbūtība, un, ja tā ir, radona līmenis darba vietā jāizmēra. Augstu radona līmeni darba vietā galvenokārt var mazināt ar tādām pašām metodēm kā mājās.