Jebkāda jonizējošās radiācijas deva var palielināt dzīves laikā uzkrāto vēža risku, taču nelielas radiācijas devas vēža risku palielina tikai pavisam nedaudz. Tam pierādījumi ir iegūti vairākos pētījumos, kuros rūpīgi pētīta vēža izplatība lielās iedzīvotāju grupās, kas pakļautas dažāda veida radiācijas iedarbībai; tajās ietilpa cilvēki, kas izdzīvoja atombumbu uzbrukumos Japānā, cilvēki, kas pakļauti radiācijai darba vietā, kā arī cilvēki, kas ilgstoši dzīvojuši mājokļos, kur ir augsts radona līmenis.