Radona koncentrāciju mēra kā radona radioaktivitātes daudzumu katrā kubikmetrā gaisa (izteiktu bekerelos uz kubikmetru; Bq uz m3). Starptautiskas rekomendācijas iesaka radona līmeni samazināt, ja tas pārsniedz vairāk par 100–300 Bq uz m3.

Kaut arī radons ir atrodams lielākajā daļā ēku, jo īpaši pirmā stāva telpās un telpās tieši virs un tieši zem pirmā stāva, jebkurā vietā mājoklī būs dažādi radona līmeņi, kas lielākoties būs zemi. Tomēr dažviet tie var būt augstāki un tas daļēji ir atkarīgs no vietējās ģeoloģijas.

Jūsu valstī var būt pieejamas kartes (nereti pieejamas tiešsaistē), kuras var izmantot, lai noskaidrotu, vai Jūsu apkārtnē ir lielāks vai mazāks augsta radona līmeņa risks. Ja dzīvojat paaugstināta radona riska apgabalā, ieteicams mājās pārbaudīt radona līmeni.

2. attēls. Radona riska kartēšana — attēlā parādīti Eiropā veikto radona mērījumu kampaņu rezultāti

Avots: pārpublicēts no Dubois G. (2005). An overview of radon surveys in Europe. EUR 21892 EN, EC. Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs. © Eiropas Kopienas, 2005.

Lai uzzinātu radona līmeni konkrētā ēkā, ir jāmēra radona koncentrācija iekštelpu gaisā. Radona koncentrāciju bieži vien mēra, izmantojot mazus plastmasas detektorus, kas tiek izvietoti ēkā uz vairākām nedēļām, lai pienācīgi izmērītu vidējo radona koncentrāciju. Radona mērījumu detektori lielākajā daļā gadījumu ir jānogādā laboratorijā analīžu veikšanai.

3. attēls. Radona detektors

radon detector

Avots: pārpublicēts ar www.ukradon.org/article.php?key=measureradonatļauju.