Starojums ir enerģija viļņu vai daļiņu veidā. Starojumu var iedalīt divos galvenajos veidos: jonizējošā starojumā jeb radiācijā un nejonizējošā starojumā. Par "jonizējošo starojumu" sauc starojumu, kura enerģija ir pietiekama, lai pārrautu ķīmiskās saites un radītu jonus. Sabojājot šūnas DNS, var rasties mutācijas, kas tiek nodotas nākamajām šūnu paaudzēm, un tā rezultātā var izraisīties vēzis un citas bīstamas sekas veselībai. Jonizējošais starojums ir iespējams daļiņu veidā, piemēram, alfa daļiņu vai neitronu veidā, vai arī starojuma veidā, piemēram, gamma vai rentgena staru veidā.

Mēs visi esam pakļauti dažādiem jonizējošā starojuma daudzumiem no vairākiem avotiem — gan dabīgiem (kosmiskie vai zemes izcelsmes), gan mākslīgiem (piem., medicīnisks lietojums, kodolenerģija, pirms daudziem gadiem veiktu kodolieroču izmēģinājumu pārpalikumi). Jonizējošo starojumu izmanto slimību diagnosticēšanai un ārstēšanai. Jonizējošā starojuma iedarbības līmenis, kam esat pakļauts(-a), ir atkarīgs no dažādiem apsvērumiem, kas saistās ar Jūsu dzīvi, piemēram, no Jūsu dzīvesvietas, no tā, vai esat saņēmis radiāciju medicīniskas procedūras laikā un vai Jūs darbā mēdzat būt pakļauts radiācijas ietekmei; tipiski veidi, kā var notikt saskare ar radiāciju, ir aprakstīti turpmāk.

Optiskais starojums ietver gaismas, infrasarkano un ultravioleto (UV) starojumu. UV starojums var kaitēt dzīvām šūnām un izraisīt ādas vēzi.

Nejonizējošajam starojumam nepietiek enerģijas, lai tā iedarbības rezultātā rastos tāda paša veida DNS bojājumi kā jonizējošā starojuma gadījumā, taču tas pārvada enerģiju uz audiem vai materiālu, piemēram, tos uzkarsējot. Tādā veidā darbojas mikroviļņu krāsnis. Nejonizējošais starojums sastāv no elektriskiem un magnētiskiem laukiem, piemēram, tādi ir mikroviļņi un radioviļņi, kā arī zemfrekvences lauki, ko rada elektroierīces un elektrolīnijas.

1. attēls. Elektromagnētiskais spektrs

Avots: pārpublicēts no Eiropas Komisijas Pētniecības ģenerāldirektorāta Eiropas Kopienas dokumenta (2005). Health and Electromagnetic Fields: EU-funded research into the impact of electromagnetic fields and mobile telephones on health. © Eiropas Kopienas, 2005.