Apraksts

Iedarbības apstākļi un saistītās profesijas

Kvarcs, dabā visizplatītākais silīcija dioksīda kristāliskais polimorfs, ir lielos daudzumos sastopams lielākajā daļā iežu veidu, jo īpaši granītā, smilšakmenī un kvarcītā, kā arī smiltīs un augsnēs.

Sakarā ar to, ka kvarcu saturošus materiālus plaši izmanto, kristāliskā silīcija dioksīda iedarbībai var tikt pakļauti daudzās nozarēs un profesijās strādājoši cilvēki:

  • darbības, kas ietver augsnes pārvietošanu (piem., raktuvju izstrāde, lauksaimniecība, celtniecība, karjeru izstrāde);
  • silīcija dioksīdu saturošu izstrādājumu (piem., mūrējumu un betona) demontāža;
  • darbs ar smiltis saturošiem un citiem silīcija dioksīdu saturošiem izstrādājumiem vai to lietošana (piem., veidņu procesos — liešanā, kurtuvju uzstādīšanā un labošanā; abrazīvā spridzināšanā; stikla, keramikas, abrazīvu, cementa ražošanā).