Apraksts

Iedarbības apstākļi un saistītās profesijas

Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (PAO) ir vielas, kas rodas organiska materiāla nepilnīgas sadegšanas laikā.
Visvairāk pētītais PAO ir benzo[a]pirēns.

Nozares, kurās ir noskaidrota un paziņota benz[a]pirēna arodekspozīcija, ir šādas:

  • ogļu sašķidrināšana, ogļu gazifikācija, koksa ražošana un koksa krāsnis, akmeņogļu darvas destilēšana, jumtu un ceļu segumu ieklāšana (izmantojot akmeņogļu darvas piķi);
  • koksnes impregnēšana/apstrāde ar kreozotu;
  • alumīnija ražošana (lielākie iedarbības līmeņi);
  • oglekļa elektrodu ražošana;
  • skursteņu tīrīšana;
  • ar akmeņoglēm darbinātas spēkstacijas.